10 ήμερο Προσφορών Ιουνίου, 1-11/6/2016

10 ήμερο Προσφορών Ιουνίου, 1-11/6/2016

Ισχύς γεγονότος : 1-6-2016 έως 11-3-2016