Γραμματεία, Λογιστήριο

Γραμματεία, Λογιστήριο

Θέλετε να εργαστείτε στη SIGMA? Στείλτε μας το βιογραφικό σας σημείωμα

Οδηγός - Μονταδόρος

Οδηγός - Μονταδόρος

Ενδιάφερεστε να εργαστείτε στη SIGMA? Στείλτε μας το βιογραφικό σας σημείωμα

Πωλήσεις

Πωλήσεις

Ενδιάφερεστε να εργαστείτε στη SIGMA? Στείλτε μας το βιογραφικό σας σημείωμα

Παραγωγή - Τομέας Ξύλου

Παραγωγή - Τομέας Ξύλου

Ενδιάφερεστε να εργαστείτε στη SIGMA? Στείλτε μας το βιογραφικό σας σημείωμα

Παραγωγή - Τομέας Καθάρισμα - Ταπετσαρία

Παραγωγή - Τομέας Καθάρισμα - Ταπετσαρία

Ενδιάφερεστε να εργαστείτε στη SIGMA? Στείλτε μας το βιογραφικό σας σημείωμα

Graphic Designer - Γραφίστας

Graphic Designer - Γραφίστας

Θέλετε να εργαστείτε στη SIGMA? Στείλτε μας το βιογραφικό σας σημείωμα

Αρχιτέκτονας - 3D Graphic Designer

Αρχιτέκτονας - 3D Graphic Designer

Θέλετε να εργαστείτε στη SIGMA? Στείλτε μας το βιογραφικό σας σημείωμα