Εισαγωγή Σεμιναρίου SIGMA OFFICE

Εισαγωγή Σεμιναρίου

Επιχειρηματικές συμβουλές για ιδιωτικά εκπαιδευτήρια

Συμβουλή No 1 SIGMA OFFICE

Συμβουλή No 1

Ανοίξτε τις πόρτες στο Marketing

Συμβουλή No 2 SIGMA OFFICE

Συμβουλή No 2

Δημιουργήστε ενιαία <κουλτούρα εξυπηρέτησης> για όλα τα στελέχη της επιχείρησης

Συμβουλή Νο 3 SIGMA OFFICE

Συμβουλή Νο 3

Marketing plan
Μεγιστοποιήστε την αξία της επιχείρησης

Συμβουλή No 4 SIGMA OFFICE

Συμβουλή No 4

Δημιουργήστε εβδομαδιαίες ή μηνιαίες συναντήσεις στελεχών

Συμβουλή No 5 SIGMA OFFICE

Συμβουλή No 5

Εκπαίδευση του επιχειρηματία και των στελεχών στις πωλήσεις και παροχή υπηρεσιών

Συμβουλή No 6 SIGMA OFFICE

Συμβουλή No 6

Επικοινωνία
Βασικό συστατικό επιτυχίας στην πώληση υπηρεσιών

Συμβουλή No 7 SIGMA OFFICE

Συμβουλή No 7

Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα
Καινοτομήστε? Διαφοροποιηθείτε?

Συμβουλή No 8 SIGMA OFFICE

Συμβουλή No 8

Έξυπνη επιχείρηση
Γνώση = Δύναμη = Ενέργεια

Συμβουλή No 9 SIGMA OFFICE

Συμβουλή No 9

Πιστοί πελάτες, κρατήστε τους !!

Συμβουλή No 10 SIGMA OFFICE

Συμβουλή No 10

Ηγέτης
Οδήγησε την επιχείρησή σου στη ανάπτυξη...