Χορηγός στην εκπομπή του Ε, «Στα Καλά Καθούμενα» - SIGMA OFFICE

Χορηγός στην εκπομπή του Ε, «Στα Καλά Καθούμενα»

Η εταιρεία SIGMA είναι κοντά στις αγαπημένες μας εκπομπές.

Η εκπομπή Στα Καλά Καθούμενα, στο Ε χρησιμοποιεί καρέκλες και έπιπλα γραφείου από τη SIGMA.