• frontistirio2-2.jpg
  • frontistirio2-4.jpg
  • frontistirio2-6.jpg
  • frontistirio2-3.jpg
  • frontistirio2-5.jpg

Εξοπλισμός Φροντιστηρίου


Φροντιστήριο στις Σέρρες εξοπλίζει τις αίθουσες του με θρανία, καθίσματα, τράπεζες συμβουλίου και γραφεία από τη Sigma.

 

Το έργο περιλαμβάνει :


- Καθίσματα μαθητών Decoro PL
- Θρανία διθέσια Proton 2s
- Τράπεζα συμβουλίου, ειδικής κατασκευή Level
- Πίνακας μαρκαδόρου
- Έδρα καθηγητή