• erga-frontistirioA3.jpg
  • erga-frontistirioA1.jpg
  • erga-frontistirioaA2.jpg

Εξοπλισμός Φροντιστηρίου


Φροντιστήριο ξένων γλωσσών επιλέγει εξοπλισμό φροντιστηρίου από τη Sigma.


Το έργο περιλαμβάνει :

 - Καρεκλοθρανία Corte Selena
 - Καθίσματα μαθητών  Nova
 - Συστήματα αναμονής Selena Oval
 - Καρέκλα μαθητών/καθηγητή Decoro CR
 - Τράπεζα για Groups μαθητών Level