Νέα Υγειονομική διάταξη

Νέα Υγειονομική διάταξη

Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις.