Εισαγωγή σεμιναρίου

Εισαγωγή σεμιναρίου

Επιχειρηματικές συμβουλές για ιδιωτικά εκπαιδευτήρια

Συμβουλή 1

Συμβουλή 1

Ανοίξτε τις πόρτες στο Marketing

Συμβουλή 2

Συμβουλή 2

Δημιουργήστε ενιαία <κουλτούρα εξυπηρέτησης> για όλα τα στελέχη της επιχείρησης

Συμβουλή 3

Συμβουλή 3

Marketing plan
Μεγιστοποιήστε την αξία της επιχείρησης

Συμβουλή 4

Συμβουλή 4

Δημιουργήστε εβδομαδιαίες ή μηνιαίες συναντήσεις στελεχών

Συμβουλή 5

Συμβουλή 5

Εκπαίδευση του επιχειρηματία και των στελεχών στις πωλήσεις και παροχή υπηρεσιών

Συμβουλή 6

Συμβουλή 6

Επικοινωνία
Βασικό συστατικό επιτυχίας στην πώληση υπηρεσιών

Συμβουλή 7

Συμβουλή 7

Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα
Καινοτομήστε! Διαφοροποιηθείτε!

Συμβουλή 8

Συμβουλή 8

Έξυπνη επιχείρηση
Γνώση = Δύναμη = Ενέργεια

Συμβουλή 9

Συμβουλή 9

Πιστοί πελάτες, κρατήστε τους !!!

Συμβουλή 10

Συμβουλή 10

Ηγέτης
Οδήγησε την επιχείρησή σου στη ανάπτυξη...