Πίνακες φροντιστηρίου

Πίνακες μαρκαδόρου σμάλτου ή πορσελάνης, ανακοινώσεων ή προβολής