Μετωπική διάταξη θρανίων SIGMA OFFICE

ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

 Μετωπική διάταξη που ευνοεί το δασκαλικό μονόλογο και την ατομική εργασία.