Κάτοψη χώρου με διαστάσεις

Κάτοψη χώρου με διαστάσεις


Μετράμε το χώρο σας και σχεδιάζουμε την κάτοψη του.

 

Κάτοψη ενός χώρου είναι η τομή του από ένα οριζόντιο επίπεδο - επίπεδο τομής - το οποίο τέμνει το κτίριο ή το χώρο σε στάθμη ανάμεσα στο δάπεδο και στην οροφή του. Το επίπεδο τομής χωρίζει το κτίριο σε δύο τμήματα. Στην κάτοψη σχεδιάζουμε ό,τι θα έβλεπε ένας παρατηρητής, αν αφαιρούσε το ανώτερο τμήμα του χώρου και κοίταζε προς τα κάτω (εικ. Α.6).

Η απόσταση του επιπέδου τομής από το δάπεδο του χώρου επιλέγεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να τέμνονται όλα τα βασικά κατακόρυφα στοιχεία που ορίζουν το χώρο (κολόνες, τοίχοι, πόρτες, παράθυρα) και να προβάλλονται όλα τα δευτερεύοντα (στηθαία, πάγκοι κτλ.).


Για να σχεδιάσουμε μια κάτοψη, πρέπει να έχουμε σαφή εικόνα του χώρου στον οποίο αναφέρεται. Η εικόνα αυτή προϋπάρχει συνήθως σε ένα σχέδιο με διαστάσεις και με άλλες ενδείξεις και πληροφορίες, που έχει γίνει με ελεύθερο χέρι ή με όργανα σχεδίασης, στην ίδια ή σε άλλη κλίμακα απ'αυτήν στην οποία ζητείται να σχεδιαστεί η κάτοψη. Αυτό το σχέδιο μπορεί να είναι σχέδιο μελέτης ενός νέου χώρου ή αποτύπωσης υφισταμένου.

Οι διαστάσεις που περιλαμβάνει ένα σχέδιο κάτοψης ορίζουν τα μήκη και πλάτη των χώρων και του χώρου, καθώς και τα μεγέθη διάφορων στοιχείων του, όπως είναι τα υποστυλώματα, οι σκάλες, τα κουφώματα. Υψομετρικές διαφορές στα δάπεδα επισημαίνονται συγκριτικά με επιλεγμένη από μας στάθμη (± 0.00), την οποία χρησιμοποιούμε ως αφετηρία μέτρησης των υψών. Για τη σχεδίαση της κάτοψης πρέπει να έχουμε όλες τις απαραίτητες διαστάσεις, γενικές και επιμέρους, οι οποίες πρέπει να συμφωνούν μεταξύ τους (π.χ. αθροίσματα επιμέρους και συνολικές διαστάσεις).

 

Για το λόγο αυτό, αν έχετε το σχέδιο του χώρου σας μπορείτε να μας το στείλετε για να δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Εναλλακτικά, το δημιουργούμε εμείς εκ νέου μετά από μετρήσεις του χώρου σας.

 

Το τελικό βήμα είναι της δημιουργίας της κάτοψη του χώρου σας είναι η εφαρμογή διαφορετικών  ιδεών και προτάσεων με στόχο να βρεθεί η βέλτιστη για εσάς.

 

 

Εναλλακτικά σας προτείνουμε :

1.  Εάν έχετε την κάτοψη του μηχανικού σας, μπορείτε  να μας τη στείλετε (είτε μέσω Fax, είτε μέσω ταχυδρομείου) είτε να του ζητήσετε το αρχείο σε ηλετρονική μορφή να μας το στείλετε με ένα email.

Όταν πρόκειται για κατασκευαστικά σχέδια, καλό είναι να γίνεται και από εσας μια επαλήθευση των πραγματικών διαστάσεων.

 

2. Εάν πιστεύετε ότι μπορείτε να μετρήσετε το χώρο σας σωστά και να φτιάξετε το σχέδιο σας, μπορείτε να στείλετε το σχέδιο σας με πολλούς απλούς τρόπους:

 - Να σκανάρετε το χαρτί που σκιτσάρατε και να το επισυνάψετε στο email. Αποστολή στο info@sigmaoffice.gr

 - Να επανασχεδιάσετε την κάτοψη σε ένα οποιοδήποτε εύκολο πρόγραμμα σχεδίασης όπως το paint αν έχετε Αγγλικά Windows ή το πρόγραμμα ζωγραφική αν έχετε Ελληνικά.

 - Οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα που σχεδιάζει, και μπορείτε να το χειριστείτε είναι αρκετό για να μας δείξει το χώρο σας.

 - Να βάλετε όλα τα απαραίτητα σε ένα φάκελο και να τα στείλετε είτε μέσω Fax, είτε ταχυδρομικώς στις διευθύνσεις :

   

Αθήνα.
Αναγεννήσεως 31 και Σερρών γωνία,
περιοχή Ν. Φιλαδέλφειας

Τηλ :  210 27 200 11  
Fax :  210 27 200 19

Θεσσαλονίκη
Νικολάου Πλαστήρα 58, 54 250,
περιοχή Πυλαίας/Χαριλάου.

Tηλ : 2310 780 018 
Fax: 2310 780 016