Ημικυκλική διάταξη θρανίων SIGMA OFFICE

ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Ημικυκλική διάταξη που ευνοεί την ανάπτυξη μορφων συνεργασίας με έμφασυ στην πρόσωπο με πρώσοπο επικοινωνία και την ομαδική εργασία.