• Εξωτερικό Προστατευτικό Έδρας Decoro - SIGMA OFFICE

Εξωτερικό Προστατευτικό Έδρας
Decoro


Ανταλλακτικό Εξωτερικό Προστατευτικό Έδρας του καθίσματος Decoro

Περιγραφή
Ανταλλακτικό Εξωτερικό Προστατευτικό Έδρας καθίσματος Decoro.
Συνοδεύεται από 5 έτη εγγγύηση καλής λειτουργίας.Προστατευτικό έδρας καθίσματος Decoro.

 Εξωτερικό Προστατευτικό Έδρας Decoro    SIGMA OFFICE

Χαρακτηριστικά

 

Είδος:   Ανταλλακτικό Εξωτερικό Προστατευτικό Έδρας
     
Παράδοση :   5 ημέρες
     
Χώρα προέλευσης :   Ιταλία
     
Εγγύηση :   5 έτη καλής λειτουργίας
     
espa-logo