Εξοπλισμός Γραφείου

Εξοπλισμός Γραφείου


Εξοπλισμού γραφείου εταιρείας CREDIBLE SERVICES

Περιγραφή


Εξοπλισμός μοντέρνου γραφείου.

Συνεργασία με αρχιτεκτονικό γραφείο ART WAVE για το σχεδιασμό του χώρου.


Για τo γραφείο απαιτήθηκαν έπιπλα και καρέκλες γραφείου από τη  SIGMA.

Αναλυτικά το έργο περιλαμβάνει :


 - Σετ διευθυντικών γραφείων Freely (ειδική κατασκευή)
 - Ερμάρια σειράς Freely
 - Διευθυντικά καθίσματα Genesis


credible-2.jpg
credible-1.jpg
credible-4.jpg
credible-5.jpg
credible-6.jpg
credible-7.jpg
credible-10.jpg


Χρησιμοποιήθηκαν