Εξοπλισμός Δικαστηρίου

Εξοπλισμός Δικαστηρίου by Sigma


Αίθουσα Δικαστηρίου Κιλκίς

Περιγραφή


Εξοπλισμός αίθουσας δικαστηρίου στο Κιλκίς.


Για την αίθουσα απαιτήθηκαν ειδικές κατασκευές σε καθίσματα γραφείου από τη  SIGMA.

Αναλυτικά το έργο περιλαμβάνει :

 
 - Συστήματα αναμονής με ξύλινη έδρα και πλάτη, ειδική κατασκευή

 

 

 


 

eksoplismos-dikasthriou-kilkis-1127-03.jpg
eksoplismos-dikasthriou-kilkis-1127-08.jpg
eksoplismos-dikasthriou-kilkis-1127-02.jpg
eksoplismos-dikasthriou-kilkis-1127-04.jpg
eksoplismos-dikasthriou-kilkis-1127-05.jpg
eksoplismos-dikasthriou-kilkis-1127-06.jpg
eksoplismos-dikasthriou-kilkis-1127-09.jpg
eksoplismos-dikasthriou-kilkis-1127-07.jpg
eksoplismos-dikasthriou-kilkis-1127-10.jpg
eksoplismos-dikasthriou-kilkis-1127-12.jpg