Σύγχρονα σχολεία… μίας άλλης εποχής

Σύγχρονα σχολεία… μίας άλλης εποχής

Ακατάλληλα τα Ελληνικά Σχολεία για τις Σύγχρονες Μεθόδους Μάθησης

Το τέλειο Σχολείο ... που βρίσκεται

Το τέλειο Σχολείο ... που βρίσκεται

Το τέλειο σχολείο στη Φιλανδία ... δεν περιέχει τοίχους και τα θρανία και καθίσματα των μαθητών στελεχόνται σε τάξεις ανάμεικτων ηλικιών !

Η παιδαγωγική αξιοποίηση του σχολικού χώρου

Η παιδαγωγική αξιοποίηση του σχολικού χώρου

στη διαμόρφωση συνεργατικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.

Εφαρμογή σε ένα πρόγραμμα μαθηματικών δραστηριοτήτων στο νηπιαγωγείο.