• domi-kilkis1.jpg
 • domi-kilkis2.jpg
 • domi-kilkis4.jpg
 • domi-kilkis3.jpg
 • domi-kilkis6.jpg
 • domi-kilkis5.jpg
 • domi-kilkis7.jpg
 • domi-kilkis8.jpg
 • domi-kilkis9.jpg
 • domi-kilkis10.jpg
 • domi-kilkis12.jpg
 • domi-kilkis13.jpg
 • domi-kilkis14.jpg
 • domi-kilkis11.jpg
 • domi-kilkis15.jpg

Εξοπλισμός Εταιρείας

 Η εταιρεία DOMI / ΔΟΜΗ ασχολείται με  Επαγγελματικά Ψυγεία, Εξοπλισμοί Καταστημάτων. Δραστηριοποιείται στο Κιλκίς και επιλέγει μία σειρά επίπλων γραφείου από τη SIGMA.


- Κάθισμα συνεργασίας
- Κάθισμα διευθυντικό
- Γραφείο διευθυντικό ειδικής κατασκευής
- Βιβλιοθήκη γραφείων ειδικής κατασκευής
- Καναπέδες γραφείων
- Τραπεζάκι αναμονής