Διάταξη θρανίων σε σχήμα Π

ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΕ ΣΧΗΜΑ Π

 Η διάταξη των θρανίων σε σχήμα Π προσφέρει ευκαιρίες διαπροσωπικής επικοινωνίας και δημιουργίας κλίματος ομαδικής συνεργασίας.