• DSC03515.jpg
  • DSC03511.jpg
  • DSC03513.jpg
  • DSC03516.jpg
  • DSC03761.jpg
  • DSC04958-ARXIKH.jpg
  • DSC04961.jpg
  • DSC04962.jpg
  • DSC04965.jpg
  • DSC04966.jpg

Εξοπλισμός Δημόσιας Βιβλιοθήκης


Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κιλκίς.


Για τη βιβλιοθήκη απαιτήθηκαν ειδικές κατασκευές σε έπιπλα γραφείου από τη  SIGMA.

Αναλυτικά το έργο περιλαμβάνει :

 - Βιβλιοθήκες ειδικής κατασκευής και μεγέθους
 - Τραπέζια ειδικής κατασκευής και μεγέθους
 - Καρέκλες χρωματιστές
 - Τράπεζα συμβουλίου ειδικής κατασκευής
 - Καρέκλες συμβουλίου