Ασκήσεις για τα χέρια και τους καρπούς

Ασκήσεις για τα χέρια και τους καρπούς

Καθίστε ίσια και άνετα, χαλαρώστε και ακουμπήστε την πλάτη σας στο κάθισμα.

Τοποθετήστε τα χέρια σας μπροστά στο στήθος σας, στο ύψος των ώμων. Στρέψτε τους πήχεις σας απαλά προς την κατεύθυνση του σώματός σας. Κρατηθήτε με τεντωμένα χέρια σε αυτή τη θέση για 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια χαλαρώστε.

Επαναλάβετε πέντε φορές.

 


 

Καθίστε ίσια και άνετα, χαλαρώστε και ακουμπήστε την πλάτη σας στο κάθισμα.

Ισιώστε ένα χέρι και ανασηκώστε το ύψος του ώμου σας, με τα δάχτυλα προς τα κάτω. Χρησιμοποιήστε το άλλο χέρι σας για να τεντώσει απαλά τα δάχτυλα και τεντώστε τους για πέντε δευτερόλεπτα, στη συνέχεια χαλαρώστε. Κάντε το ίδιο για το άλλο χέρι.

Επαναλάβετε πέντε φορές.