• diagnostiko_kentro2.jpg
  • diagnostiko_kentro3.jpg
  • diagnostiko_kentro4.jpg
  • diagnostiko_kentro5.jpg
  • diagnostiko_kentro6.jpg
  • diagnostiko_kentro1.jpg

Εξοπλισμός Ακτινολογικού ΚέντρουΕξοπλισμός Ακτινολογικό Κέντρο.

 

Η εταιρεία εξοπλίζει τους χώρους της με μία σειρά επίπλων γραφείου SIGMA.

- Συστήματα αναμονής με ξύλινη έδρα και πλάτη